Om oss

kommunikation oavsett bakgrund och SPRÅKkunskap.

Nolbis affärside är att tillhandahålla teknik för realtids-tolkning och dokumentation av telefonsamtal eller konversationer mellan människor. En av Nolbis grundare, Dr Shemal Celiker driver en privat medicinsk klinik i Sverige. Hon upptäckte att många människor med bristande språkkunskaper och otillräcklig förståelse för språket undviker att söka vård. Många läkare och sjuksköterskor upplever dagligen en brist på tillgängliga och professionella tolkar. Detta ledde till idéen att utveckla en digital lösning som säkerställer tillgängligheten av översättning när behovet finns.

No Language Barrier Instrument  erbjuder innovativa mjukvaror för tvåspråkig konversation som hjälper till att ge bättre , mer sömlös och effektiv tvåvägskommunikation mellan tjänsteleverantörer och människor.

Nolbi mjukvara löser översättningsproblemet på ett nytt tekniskt sätt. Att kunna ha ett översättningsverktyg som kan användas vid telefonkommunikation eller vid möten mellan människor tillgängligt dygnet runt är en stor fördel. När tiden är en avgörande faktor kan Nolbi rädda dagen. Att hitta tillgängliga tolkar vid en viss tid med specifika språkkunskaper är en utmaning i samhället idag. Sekretess är också en fråga som gör digital översättning fördelaktig. Att ge känslig information till en tolk kan kännas osäkert. Används Nolbi så skyddas informationen och ingen tredje part är nödvändig.

Andra fördelar med Nolbi är tillgängligheten. Det finns ingen geografisk begränsning, den erbjuder mer än 47 språkkombinationer inklusive dialekter. Nolbi är en kostnadseffektiv lösning som sparar tid och förbättrar arbetsmiljön.

Kommunicera över språkgränserna. Nolbi översätter snabbt och enkelt ditt tal till andra språk.