Integritetspolicy för användning av Maptifys ABs tjänster.

Maptify AB värnar om varje besökares personliga integritet och samlar ingen information om dig som besöker webbplatsenwww.mapt.se , annat än besöks- och användarstatistik.

 

Hur använder vi information

Tack vare användarstatistik erhåller Maptify AB information om vilka sidor och funktioner som används och vi kan utveckla webbplatsen till att bli mer användarvänlig och till att förbättra kvaliteten i medlemskapet och våra erbjudanden, samt anpassa vår kommunikation så att den blir så relevant som möjligt.

 

Personuppgifter

När du anmäler dig som medlem och när du anmäler dig till någon av våra aktiviteter ber vi dig lämna ut personlig kontaktinformation.

 

Utlämnande av personuppgifter

All kommunikation med dig som medlem går via Maptify AB. Vi säljer inte eller ger inte bort medlemsinformation till tredje part.

Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av Maptifys AB tjänster och/eller produkter, hanteras uppgifterna endast inom Maptify AB. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

 

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Du kan när som helst avregistrera ditt medlemskap hos oss.

Kommunicera över språkgränserna. Nolbi översätter snabbt och enkelt ditt tal till andra språk.