Allmänna villkor för användning av Nolbi’s ABs tjänster.

 

Allmänt

Nolbi AB förbehåller sig rätten till de tjänster som erbjuds på webben och applikationer som går under namnet Mapt och dess innehåll. Användaren av tjänsten äger ej rätten, helt eller delvis, att på något sätt kopiera, reproducera, spara, flytta, vidaresända, distribuera, publicera, lägga till annat material eller spara ned på egen dator, något material som är kopplat till appen (inklusive text, bilder, varumärken, logotyper, grafik utan ett skriftligt godkännande från Maptify AB. Det är ej tillåtet att använda varumärken och/eller logotyper kopplade till Maptifys ABs tjänster eller produkter om annat inte är skriftligt överenskommet med Nolbi AB.

 

Laglig användning

Ingen information om Tjänsten får kopieras, bearbetas eller användas utan särskilt skriftligt tillstånd från Maptify AB. Överträdelse av förbudet kan leda till rättsliga åtgärder och eventuellt skadestånd och/eller juridiskt ansvar. Om kunden bryter mot Maptifys villkor kan kunden förlora tillgång till att använda tjänsten. Nolbi AB har också rätt att makulera beställningar på webbplatsen om kunden har lämnat vilseledande personuppgifter eller om kunden bryter mot eller kringgår de allmänna villkoren.

 

Immateriella rättigheter

Allt material inom tjänsten www.mapt.se ägs av Nolbi AB och är skyddat av upphovsrättslagen. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till innehåll och formgivning inom tjänsten (inklusive text, elektroniska dokument, grafik, bilder och ljud, fotografier, databaser, programvara, programprodukter och tjänster) ägs av Nolbi AB. Bilder, text eller annat material får inte kopieras utan tillstånd från Nolbi AB.

 

Rätten till ändringar

Nolbi AB har rätt att uppdatera, ändra, lägga till eller ta bort material som ingår i tjänsten, och begränsa tillgång till tjänsten utan att meddela detta i förväg, när som helst, efter egen bedömning. Nolbi AB har, när som helst, rätt att ändra villkor för användandet av tjänsten samt innehåll och val av tjänster.

 

Tillämplig lag

Svensk lag tillämpas på våra kund- och köpevillkor.

Kommunicera över språkgränserna. Nolbi översätter snabbt och enkelt ditt tal till andra språk.